מוצרים

בעבודה שוטפת והדוקה מול חברות פיננסיות ומנהלי השקעות מובילים בישראל , מייצרת אלבטרוס מעטפת פתרונות ומוצרים פיננסיים מגוונת המתאימה לצרכיו האישיים של הלקוח לפני הפרישה ולאחריה.

קופת גמל - תקנה 190

בשנת 2012 אושר תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, בכך חזרה האטרקטיביות של המשקיעים בעיקר לגילאי 60 ומעלה העומדים בקריטריונים לתוכנית זו.
קופת גמל לפי תיקון 190 הינה קופה במעמד עצמאי המאפשרת למשקיעים להנות מתשלום מס בגובה 15% נומינאלי על הרווחים הצבורים או לחילופין בהמרה לקצבה הפטורה ממס - "קצבה מוכרת".
השקעה בקופת הגמל במעמד עצמאי מאפשרת ללקוחות להנות מהטבות מיסוי (ניכוי וזיכוי) בגין אותה שנת מס.

פוליסה פיננסית

פוליסת חיסכון היא מוצר של חברות הביטוח, אשר מיועד לחיסכון לטווח בינוני הכספים מנוהלים תחת חטיבות ההשקעה של הגופים הפיננסים ודמי הניהול הינם מצבירה בלבד, בשונה ממוצרים אחרים, אין עמלות בנקאיות (קנייה ומכירה ודמי משמרת).
חבות מס הינה 25% ריאלי בגין הרווחים הצבורים.
כל משקיע יכול לנהל את כספיו באמצעות פוליסה, ילידי 1948 ומטה זכאים להטבה במס (תקנה 125 ד').
השקעה בפוליסה מאפשרת חשיפה רחבה הן בשוק הסחיר (מניות, אג"ח) והן להשקעות אלטרנטיביות מגוונות כדוגמת נדל"ן, תשתיות, אג"ח לא סחיר, הלוואות וכו'.

השקעות אלטרנטיביות

השקעה אלטרנטיבית הינה השקעה המאפשרת חלופה להשקעות המסורתיות בשוק ההון.
קיים מגוון רחב של מוצרים כגון: קרנות נדל"ן בארץ ובחו"ל, קרנות פרטיות (private equity), P2P (הלוואות צרכנים), השקעה במטבעות דיגיטליים וכלל המוצרים שאינם סחירים. המטרה בין היתר לייצר פיזור השקעות מגוון גם לאפיקים ללא קורלציה לשוק ההון.
בעולם המודרני האפיק האלטרנטיבי מקבל משקל רב יותר בתמהיל ההשקעות, הן של הגופים המוסדיים והן של הלקוחות הפרטיים לצד ההשקעות הסחירות הקונסרבטיביות.

IRA

ניהול קופת הגמל או קרן ההשתלמות באופן עצמאי או באמצעות מנהל תיקים אישי, מקנה לחוסך את האפשרות לבחור את מדיניות השקעת כספי החיסכון שלו בקופת הגמל ובקרן ההשתלמות. במסגרת הניהול האישי באפשרותך לבנות בעזרת מנהל התיקים, תיק השקעות ולבחור באילו מניות ונכסים אחרים להשקיע בכפוף להוראות החוק,
אם זאת, ניהול השקעות מחייב הבנה מעמיקה ועדכנית וידע מקצועי. לכן רצוי לבצע פעילות זאת בעזרת מנהל השקעות מוסמך.
בחר הלקוח לנהל את כספו דרך קופת IRA ניהול אישי נשמרות כל ההטבות המס להן זכאי בקופות גמל ובקרנות השתלמות.
בנוסף שותפות פעילה ומעורבת בבניית תמהיל ההשקעות בהתאם לפרופיל ההעדפות האישי באופן עצמאי או באמצעות מנהל התיקים.
ישנה גמישות בהיקף הנכסים, ניתן להגיב במהירות ולשנות בקלות את הרכב תיק ההשקעות בהתאם למצב השוק.

קרנות גידור

קרן גידור (Hedge Fund) היא קרן השקעה שפועלת להשיג רווח במצבי השוק השונים, הקרן נעזרת באמצעי גידור פיננסים ומינוף. פעילותה של הקרן באה לידי ביטוי בעיקר בשוק תנודתי על ידי שימוש בכלים שונים בין היתר מכירה בשורט ונגזרים (אופציות).
קרנות הגידור נהנות משימוש באסטרטגיות שונות ובשיטות טכנולוגיות מתקדמות, ולכן מציעות את שירותם בעיקר ללקוחות "כשירים" כאשר הרף התחתון להשקעה כמיליון ₪, עמלת הלקוח מורכבת מדמי ניהול ודמי הצלחה.

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חסכון אטרקטיבי שמתאים לכל גיל ומשרת כל מטרה.
ניתן להפקיד בקופת גמל להשקעה באופן חד פעמי או בהוראת קבע חודשית וליהנות מניהול השקעות מקצועי.
הכספים המנוהלים בקופת הגמל נזילים בכל עת, תשלום המס בגין הרווחים הינו 25% ריאלי.
ניתן לעבור בין מסלולי השקעה ולבצע ניוד בין הגופים ללא אירוע מס . לקוחות המייעדים את החסכון לפרישה ייהנו מקצבה חודשית פטורה ממס.
נכון לשנת 2021 תקרת ההפקדה השנתית למוצר הינה 70913 ₪.

קרן השתלמות

קרן השתלמות הינו כלי לחיסכון לטווח בינוני עד ארוך המיועד לשכירים ולעצמאים. אפיק חסכון זה המקנה הטבות מס בעת ההפקדה ובעת המשיכה וכן מאפשר גמישות השקעה במגוון רחב של מסלולי השקעה.
לרוב אצל השכירים ההפקדה תתבצע באופן החלוקה הבא: 7.5% בידי המעסיק ו 2.5% בידי העובד.
לאחר 6 שנים, הפקדות שבוצעו עד לתקרה בחוק ייהנו מפטור מלא ממס רווחי הון ונזילות מלאה.

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא אחד מאפיקי החיסכון לטווח ארוך הנהוגים בישראל. מדובר בקופת חיסכון המעניקה לחוסך בה פנסיה חודשית מגיל הפרישה: 62 לאישה ו-67 לגבר. קרן הפנסיה כוללת רכיב ביטוחי מובנה המעניק כיסוי למקרה של נכות ולמקרה פטירה. קרן הפנסיה פועל ע"פ עקרון ההדדיות, לכן עלויות הביטוח לחוסכים נמוכים ביחס למוצרים מקבילים.
בקרן הפנסיה המקיפה קיים סבסוד ממשלתי המאפשר השקעה של 30% מנכסי הקרן באגרות חוב ממשלתיות מבטיחות תשואה.
קרן הפנסיה מציעה מגוון אפיקי השקעה מותאמים גיל.

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני המיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (62 לאישה נכון ל-2020, ו-67 לגבר).
ביטוח מנהלים הוא חוזה אישי בין המבוטח לבין חברת הביטוח, הנקרא "פוליסת ביטוח".
בנוסף לכך, ניתן להוסיף מרכיבי ביטוח לפוליסה קרי ביטוח חיים (ריסק מוות) וביטוח אובדן כושר עבודה. את מרכיבי הביטוח השונים ניתן להתאים להעדפותיו של המבוטח.
ביטוח המנהלים מציע אפיקי השקעה מגוונים.

יצירת קשר

דילוג לתוכן