שיטת אלבטרוס

בקבוצת אלבטרוס מבינים את השוני הקיים בין בעלי הון, צרכיהם הספציפיים, רצונותיהם ומטרותיהם. ברור גם הצורך בניהול כספים לטווח ארוך, תוך ערנות מלאה לתמורות המתרחשות בשוק ההון, המביאות צורך בשינויים באסטרטגיית ההשקעה. הצורך המהותי בתכנון פרטני וארוך טווח של ניהול הון הביא את הקבוצה לפתח את "שיטת אלבטרוס", המספקת תהליך מדוקדק ומותאם אישית לכל לקוח ולקוח. התוצאה: ניהול השקעות אפקטיבי.

התהליך כולל פרמטרים חשובים כמיפוי נכסים, התאמת מוצרים ומסלולי השקעה, בחינת עלויות, תכנון ובחינת הטבות מס, ניהול סיכונים והעברה בין דורית. לאחר מספר מפגשים בהם אנשי הקבוצה בוחנים ומנתחים את כל הפרמטרים, יוצאת לפועל תוכנית העבודה הנבנית בשיתוף עם הלקוח. באלבטרוס מאמינים בשקיפות מלאה, ליווי מקצועי אישי וזמינות לאורך כל התהליך.

שלב א׳
בניית תמונת מצב עדכנית
הדרך שאנו עושים עם הלקוח מתחילה בפגישת היכרות, בה אנו מקבלים תמונת מצב מלאה ומדויקת של נתוניו הפיננסיים. בשלב זה נבצע איסוף נתונים פיננסיים ופנסיונים תוך שימוש במסלקה.
A
שלב א׳
שלב ב׳
הבנת יעדי הלקוח, אפיון צרכיו והגדרת מטרות
נברר עם הלקוח מהן שאיפותיו ומטרותיו. נבצע בירור עמוק של צרכיו, ננתח אותם ונגדיר את דרכי הפעולה הנכונות והמתאימות ביותר ליישום המטרות והיעדים.
B
שלב ב׳
שלב ג׳
בניית האסטרטגיה הפיננסית
בניית אסטרטגיה פיננסית הנוגעת לכל אחד מתחומי ההון העומדים לרשות הלקוח: פיננסים, נכסים פנסיונים ונכסים שאינם סחירים. במפגש עם הלקוח נבחן חלופות השקעה עבור הטווח הקצר והטווח הארוך, תוך מתן דגש ומחשבה על תכנון מס נכון והעברה בין דורית. נבנה ללקוח תמהיל פיננסי אישי שיותאם עבורו באופן מלא וישלב את כלל המוצרים הפנסיוניים והפיננסים הנכונים עבורו.
C
שלב ג׳
שלב ד׳
יישום תוכנית העבודה
לאחר סיום בניית התוכנית הפיננסית אשר מותאמת אישית ללקוח, יחל שלב היישום הפרקטי מול הגורמים הפיננסים הרלוונטיים.
D
שלב ד׳
שלב ה׳
ליווי ומעקב
השלב החשוב ביותר, לפי תפיסת אלבטרוס. הנפקת דו”חות תקופתיים המרכזים את כל התוכניות, מעקב שוטף על התקדמות התהליך, ומפגשים תקופתיים בהם נבחנת העמידה ביעדים שהוצבו ונעשים שינויים והתאמות.
E
שלב ה׳

יצירת קשר

דילוג לתוכן